Tỉnh Khánh Hòa là một Tỉnh trực thuộc Duyên Hải Nam Trung Bộ nước ta, có trung tâm hành chính được đặt tại TP Nha Trang. Tỉnh Khánh Hòa có dân số là khoảng 1.231.107 và mã biển số xe là 79. Tỉnh Khánh Hòa có tổng 10 huyện, thị xã.

1# Bản đồ Khánh Hòa khổ lớn phóng to năm 2022

Bản đồ hành chính Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa có tất cả bao nhiêu xã, phường và thị trấn?

Với diện tích tự nhiên rơi vào khoảng 5.137,8 km2 Tỉnh Khánh Hòa có tất cả bao nhiêu huyện, thị xã nhỉ? Có thể bạn chưa biết rằng Tỉnh Khánh Hòa có 10 cấp quận huyện và thị xã, trong đó Tỉnh Khánh Hòa có tới 141 cấp xã phường thị trấn. Cụ thể như sau:

1. TP Nha Trang có bao nhiêu xã và phường

Thành phố Nha Trang có tới 27 ​đơn vị hành chính các cấp xã, phường bao gồm có 8 xã và 19 phường: Phường Vĩnh Hòa, Phường Vĩnh Hải, Phường Ngọc Hiệp, Phường Vĩnh Thọ, Phường Vĩnh Phước, Phường Xương Huân, Phường Vạn Thắng, Phường Phương Sài, Phường Phương Sơn, Phường Vạn Thạnh, Phường Phước Hải, Phường Phước Tân, Phường Phước Tiến, Phường Tân Lập,  Phường Lộc Thọ, Phường Phước Hòa, Phường Vĩnh Nguyên, Phường Vĩnh Trường, Xã Vĩnh Lương, Phường Phước Long, Xã Vĩnh Phương, Xã Vĩnh Ngọc, Xã Vĩnh Trung, Xã Vĩnh Hiệp,  Xã Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Thái, Xã Phước Đồng.

1# Bản đồ Khánh Hòa khổ lớn phóng to năm 2022

Bản đồ hành chính TP Nha Trang

2. TP Cam Ranh có tất cả bao nhiêu xã, phường

Thành phố Cam Ranh có tới 15 ​đơn vị hành chính các cấp xã, phường bao gồm có 6 xã và 9 phường: Phường Cam Nghĩa, Phường Cam Phúc Bắc, Phường Cam Lộc, Phường Cam Phú, Phường Cam Phúc Nam, Phường Ba Ngòi, Phường Cam Thuận, Phường Cam Linh, Xã Cam Thành Nam, Phường Cam Lợi, Xã Cam Phước Đông, Xã Cam Thịnh Đông,  Xã Cam Thịnh Tây, Xã Cam Lập, Xã Cam Bình.

3. Huyện Cam Lâm có tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Cam Lâm có tới 14 ​đơn vị hành chính các cấp xã, thị trấn bao gồm có 1 thị trấn và 13 xã: Xã Cam Tân, Xã Cam Hòa, Xã Cam Hải Đông, Xã Sơn Tân, Xã Cam Hiệp Bắc, Xã Cam Hải Tây, Thị trấn Cam Đức, Xã Cam Phước Tây, Xã Cam Hiệp Nam, Xã Cam Thành Bắc, Xã Cam An Nam, Xã Suối Cát, Xã Cam An Bắc, Xã Suối Tân.

4. Huyện Vạn Ninh có tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Bản đồ hành chính huyện Vạn Ninh

Bản đồ hành chính huyện Vạn Ninh

Huyện Vạn Ninh có tới 13 ​đơn vị hành chính các cấp xã, thị trấn bao gồm có 1 thị trấn và 12 xã: Thị trấn Vạn Giã, Xã Đại Lãnh, Xã Vạn Long, Xã Vạn Bình, Xã Vạn Phước, Xã Vạn Thọ, Xã Vạn Khánh, Xã Vạn Lương, Xã Xuân Sơn, Xã Vạn Thắng, Xã Vạn Phú, Xã Vạn Thạnh, Xã Vạn Hưng.

5. Thị xã Ninh Hòa có tất cả bao nhiêu xã, phường

Thị xã Ninh Hòa có tới 27 ​đơn vị hành chính các cấp xã, phường bao gồm có 20 xã và 7 phường: Phường Ninh Hiệp, Xã Ninh Sơn, Xã Ninh Thượng, Xã Ninh An, Xã Ninh Tây, Phường Ninh Hải, Xã Ninh Thọ, Xã Ninh Sim, Xã Ninh Xuân, Xã Ninh Trung, Xã Ninh Thân, Phường Ninh Diêm, Phường Ninh Thủy, Phường Ninh Đa, Xã Ninh Đông, Xã Ninh Phụng, Xã Ninh Bình, Xã Ninh Phú, Xã Ninh Tân, Xã Ninh Phước, Xã Ninh Quang, Phường Ninh Giang, Xã Ninh Hưng, Xã Ninh Lộc, Phường Ninh Hà, Xã Ninh Ích, Xã Ninh Vân.

6. Huyện Khánh Vĩnh có tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Khánh Vĩnh có tới 14 ​đơn vị hành chính các cấp xã, thị trấn bao gồm có 1 thị trấn và 13 xã: Thị trấn Khánh Vĩnh, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Trung, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Đông, Xã Khánh Nam, Xã Sông Cầu,  Xã Khánh Thượng, Xã Giang Ly, Xã Cầu Bà, Xã Khánh Thành, Xã Liên Sang, Xã Khánh Phú, Xã Sơn Thái.

7. Huyện Diên Khánh có tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Diên Khánh có tới 19 ​đơn vị hành chính các cấp xã, thị trấn bao gồm có 1 thị trấn và 18 xã: Thị trấn Diên Khánh, Xã Diên Điền, Xã Diên Xuân, Xã Diên Sơn,Xã Diên Lâm,  Xã Diên Đồng, Xã Diên Phú,Xã Diên Phước, Xã Diên Lạc,  Xã Diên Thọ, Xã Diên Tân, Xã Diên Thạnh, Xã Diên Toàn, Xã Diên Hòa, Xã Diên An, Xã Diên Bình, Xã Suối Hiệp,  Xã Diên Lộc, Xã Suối Tiên.

8. Huyện Khánh Sơn có tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Bản đồ hành chính huyện Diên Khánh

Bản đồ hành chính huyện Diên Khánh

Huyện Khánh Sơn có tới 8 ​đơn vị hành chính các cấp xã, thị trấn bao gồm có 1 thị trấn và 7 xã: Thị trấn Tô Hạp,Xã Ba Cụm Bắc, Xã Thành Sơn, Xã Sơn Hiệp, Xã Sơn Bình, Xã Sơn Lâm, Xã Sơn Trung, Xã Ba Cụm Nam.

9. Huyện Trường Sa có tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Trường Sa có tới 3 ​đơn vị hành chính các cấp xã, thị trấn bao gồm có 1 thị trấn và 2 xã: Xã Song Tử Tây, Thị trấn Trường Sa, Xã Sinh Tồn.

 

Đánh giá bài viết
086 69 68 799
Đăng ký nhận thông tin Đăng ký nhận bảng giá